Anhörigstöd

Som närstående är det viktigt att få stöd och förståelse för hur beroendet kan påverka dig och det egna måendet.
Känslor som frustration, ilska, sorg och uppgivenhet kan vara svåra att hantera på egen hand. 

Man vill hjälpa, men når kanske inte fram och känslan av vanmakt infinner sig.

Men det finns hjälp att få - även för dig som är närstående.Anhörigstöd - CRAFT

Vi erbjuder anhörigprogram med inslag av CRAFT (Community Reinforcement and Family Traning), ett vetenskapligt baserat program för personer som lever nära skadligt bruk eller beroende.

I programmet ingår:

  • Verktyg för att lära sig sätta gränser som kan bidra till ökat välmående (känslomässigt, fysiskt och relationsmässigt)
  • Ökad kunskap om skadligt bruk, beroende samt medberoende begreppet.
  • Kännedom om hur beroendet påverkar familjesystemet.
  • Möjlighet till att förbättra relationen mellan familjemedlemmar.Vad är medberoende?

Medberoende beskriver ett psykologiskt tillstånd som uppstår i relationer när någon känslomässigt påverkas och i hög grad anpassar sig till en annan persons beteenden och mående. Något som ofta kan inträffa när ett till exempel någon utvecklat ett beroende i ens nära omgivning. 

Som medberoende gör man ofta stora personliga uppoffringar i syfte att påverka den anhörige att förändra sin livssituation eller uppnå ett bättre mående. Vilket medför att man gör avkall på sina egna behov och välmående när ens tankar och handlingar till stor del kretsar kring den "sjuke" . 

Alla anhöriga utvecklar inte ett medberoende. Men om du känner igen dig i beskrivningen ovan kan det vara av värde att söka stöd. Även du som anhörig är en viktig person och behöver ta hand om dig själv och dina egna behov för att upprätthålla ett välmående.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer. 

Är du i behov av stöd?