Utbildning

Det finns ännu gott om gamla schablonbilder och föreställningar om beroende som riskerar påverka förutsättningar för tidig upptäckt av medarbetare i behov av hjälp och stöd. Beroende är ett sjukdomstillstånd och en form av ohälsa som även kan påverka en arbetsplats negativt. Därför är kunskap avgörande för en god hantering.

Vi erbjuder kundanpassad utbildning till alla på arbetsplatsen både fysiskt och digitalt.


Värdet av utbildning

Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar vad gäller att förebygga ohälsa och riskfaktorer på arbetsplatsen. En god kunskapsnivå kring beroende som sjukdomstillstånd och god förberedelse gällande hantering, är exempel på faktorer som kan bidra till tryggare chefer och ledare på er arbetsplats. Att aktivt jobba med kunskapshöjning signalerar en arbetsgivare som är mån om en hållbar arbetsmiljö för alla medarbetare.

Vårt mål är att både bidra med kunskap men även ingjuta mod att agera om du känner oro för din egen eller en medarbetares mående. 

"Gav mig som chef en annan bild på vilka som drabbas och mitt ansvar att göra något åt det om signalerna finns där"

"Utbildningen fyllde mig med mod och gav mig en annan syn på att agera, det kan faktiskt vara livsavgörande!"

Våra utbildningar

Behöver er arbetsplats hjälp med implementering av era interna rutiner eller är i behov av kunskapspåfyllnad inom ett specifikt område så kan ni med förtroende vända er till oss. Sedan 1992 har vi utbildat arbetsgivare inom det drogförebyggande området.

Vi erbjuder kundanpassade utbildningar riktade till chefer, HR, andra nyckelpersoner och föreläser även för större arbetsgrupper.

Är ni i behov av en grundutbildning lägger vi fokus på allmän beroendelära och arbetsgivarens möjligheter och skyldigheter att agera. I våra fördjupningsblock kan vi erbjuda workshops inför det nödvändiga samtalet alternativt fokuserar på de områden just er arbetsplats har behov av inom området skadligt bruk och beroende.

Vill du hålla dig uppdaterad genom vårt nyhetsbrev?