Aktuellt

Den 23 januari är det återigen dags att samla våra serviceavtalskunder för en uppskattad förmiddag med erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllnad. Denna gång med fokus på den viktiga utredningsprocessen och de (behandlings)rekommendationer som kan följa därefter.

Den 18/10 hittar ni organisationskonsult Charlotte samt behandlingsansvarig Camilla på arbetsmiljödagen där temat är frisknärvaro. Vi ser fram emot intressanta föreläsare och att möta er som är intresserade av att veta hur vi jobbar både förebyggande men även behandlande med ohälsa kopplat till alkohol, droger och spel.

2023 valde Holmen Trävaror att teckna serviceavtal med oss på FBE Konsult. Avtalet innebär ett löpande stöd i det förebyggande arbetet för chef, ledare och HR samt anonym rådgivning till samtliga medarbetare i frågor som rör alkohol och drogrelaterad problematik. I avtalet ingår även årlig kompetenshöjning och deltagande i vårt omtyckta...