Aktuellt hos oss:


Nu breddar vi vår samtalsbehandling och står redo att hjälpa er att hantera utmaningarna kring psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Med vår nya satsning vill vara med och bidra till en mer välmående arbetsplats för alla.

Vi är så väldigt glada att nu kunna berätta att vi ingått ett samarbete med Kirunahälsan. 🌱
Så här skriver Kirunahälsans VD Cecilia Strandenhed om detta:

Att hjälpa människor ur ett beroende och skadligt bruk av alkohol, droger eller spel är en vinst för hela samhället, individer, anhöriga och arbetsgivare.🌻

Den 26 april deltar vi på HR-dagen i Umeå. Vi hoppas på många värdeskapande samtal kring alkohol- och drogrelaterad ohälsa vid vår monter. Besökarna är även varmt välkomna att ta del av vårt föredrag som genomförs kl. 13.15. Där ger vi åhörarna en övergripande kunskapsöversikt av den aktuella narkotikasituationen i samhället och går igenom olika...

Vi har startat upp 2024 med att öka vår personalstyrka med hela två stycken alkohol- och drogterapeuter. Detta ger oss möjlighet att på än fler orter nu kunna erbjuda våra kunder snabb tillgång till utredning och behandling inom området skadligt bruk och beroende .
En presentation av våra två nya stjärnor finner du här nedan.
Varmt välkomna till...

Droger i arbetslivet - vad chef och HR behöver veta.
Välkommen till ett morgonmöte som ger dig kunskap om skadligt bruk och beroende.

Den 23 januari är det återigen dags att samla våra serviceavtalskunder för en uppskattad förmiddag med erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllnad. Denna gång med fokus på den viktiga utredningsprocessen och de (behandlings)rekommendationer som kan följa därefter.