Träffa oss på HR-dagen i Umeå 

10.04.2024

Den 26 april deltar vi på HR-dagen i Umeå. Vi hoppas på många värdeskapande samtal kring alkohol- och drogrelaterad ohälsa vid vår monter. Besökarna är även varmt välkomna att ta del av vårt föredrag som genomförs kl. 13.15. Där ger vi åhörarna en övergripande kunskapsöversikt av den aktuella narkotikasituationen i samhället och går igenom olika vägar för dig som arbetsgivare att möta upp individer med en ohälsa kopplad till narkotika.

HR-dagen är kostnadsfri för alla besökare, men anmälan krävs senast den 22/4.

Inbjudan finner du här nedan.