Ledarstöd

I rollen som chef har du ansvar för att undersöka och förebygga ohälsa hos dina medarbetare, vilket även omfattar skadligt bruk och beroende. 

Men hur gör man detta på ett bra och systematiskt sätt? 

Vi har specialistkunskapen och finns tillhanda för er. 


Stöd till dig som ledare och HR

Har jag tillräckligt med underlag för att ta ett samtal? Hur skapar jag förutsättningar för en bra dialog? Vilken information kan jag använda mig av? Vilka krav kan vi som arbetsgivare ställa utifrån den aktuella situationen? Vilket stöd behöver medarbetaren?

Vi erbjuder vägledning inför de nödvändiga samtalen och erbjuder ledarstöd genom hela rehabiliteringsprocessen där behov finns.

Vår rekommendation till dig som arbetsledare eller HR är att alltid tidigt söka stöd av en specialistresurs vid misstanke om ohälsa kopplad till alkohol, droger eller spel. Precis som vid indikationer på annan form av ohälsa/sjukdom.


Kontakta oss för rådgivning.

Känner du oro för en medarbetare har problemet ofta funnits en längre tid.

Snabb hantering kan göra stor skillnad.

Använd gärna detta formulär så återkommer vi till dig skyndsamt.

Du kan även nå oss dagtid på 090-71 01 10 alt info@fbekonsult.se.