Privatperson

Har dina vanor omvandlats till ovanor? Uttrycker din omgivning oro? Känner du själv att en förändring är nödvändig, men har svårt att klara av det på egen hand? 

Vi på FBE Konsult arbetar inte bara med arbetsgivaruppdrag utan finns även till för dig som på egen hand söker stöd och vill göra en förändring när det kommer till alkohol, narkotika eller spel. 

Utredning och behandlingTillsammans med terapeut görs en kortare utredning för att bedöma graden av din problematik. För detta använder vi utredningsinstrumentet ADDIS (alkohol- och drogdiagnosinstrument). Utredningen bidrar till en ökad förståelse för sjukdomsbilden och kan inge hopp om att förändring är möjlig. 

Efter utredningsförfarandet ser vi tillsammans med dig över möjliga upplägg för stödinsatser, internt hos oss eller hos annan aktör om det bedöms lämpligare utifrån problembilden.

För vidare information, tveka inte att ta kontakt.