Stöd till arbetsgivaren

Som arbetsgivare har du ansvar för att förebygga ohälsa och risksituationer som kan uppstå kopplade till skadligt bruk av alkohol eller narkotika. Inom vårt affärsområde Arbetsgivarstöd hjälper vi er med anpassade insatser utifrån er organisations behov. Det kan till exempel handla om rådgivning, utbildning och anpassning av styrdokument.
Vi finns även tillhanda för ledarstöd i individärenden där målet är att förebygga ohälsa och att tidigt hantera signaler på riskbruk.


Tillsammans med er som arbetsgivare arbetar vi för att upprätthålla säkra arbetsplatser med välmående medarbetare. Vilka insatser som behövs på just din arbetsplats utforskar vi tillsammans med er.

Kontakta oss så berättar vi mer om de tjänster vi kan erbjuda just din arbetsplats.


Vi hjälper er.