Serviceavtal

Önskar er arbetsplats lättillgänglig och kontinuerlig tillgång till professionellt stöd i ert drogförebyggande arbete?

Ett serviceavtal erbjuder specialistkompetens, struktur och ett genuint engagemang i arbetet för en drogfri arbetsplats. 

Ett långsiktigt drogförebyggande arbete

Ett serviceavtal med FBE Konsult bidrar till att skapa en kontinuitet och kvalitetssäkring i det interna alkohol-, drogförebyggande arbetet. Målet är en arbetsplats fri från ohälsa och andra konsekvenser koppade till alkohol, droger (och eventuellt spel). Detta genom ett aktivt förebyggande arbete och tidiga insatser. FBE Konsult blir er aktiva samarbetspartner där ni får specialistkompetens, rådgivning, utbildningstjänster och rehabiliteringsinsatser samt en rad förmånliga erbjudanden att nyttja.

Tillsammans med er genomför vi kontinuerlig uppföljning, utvärdering och planering  och agerar som generator i det interna förebyggande arbetet. Eftersom samarbetet syftar till långsiktigt hållbar utveckling är vår målsättning att uppnå en kontinuitet i intern aktivitet på arbetsplatsen.

Vi hjälper er