Beroendebehandling

Våra behandlingsprogram bygger på forskningsbaserade metoder såsom Kognitiv beteendeterapi och Motiverande samtal, med inslag av AA:s 12-stegsprogram. Utifrån den bedömning vi landat i efter utredning matchar vi stödinsats utifrån beroendets svårighetsgrad, social situation och tidigare erfarenheter av behandling.

Behandlingsprogrammen kan genomföras individuellt eller i grupp och leds av beroendeterapeuter med gedigen erfarenhet och bred formell kompetens. 

Anhörigmedverkan ingår som en viktig del i vår beroendebehandling där vi bjuder in klients närstående till anhöriginformation i grupp samt erbjuder möjlighet att delta vid sessioner tillsammans med personen i behandling.

Behandlingen genomförs i öppenvårdsform vilket innebär att man vanligtvis är i arbete under programmet. Individuella bedömningar görs kring behov av arbetsanpassning alternativt deltidssjukskrivning. Om det bedöms nödvändigt med internatbehandling under en period kan vi erbjuda detta genom våra samarbetspartners.

Löpande provtagning ingår som en naturlig del i behandlingen, och vid behov kan läkemedelsstöd vara aktuellt som ett komplement till samtalsbehandlingen. Vi samarbetar med kunds företagshälsa men har även tillgång till egen läkarmottagning i Umeå och Skellefteå.


Våra behandlingsprogram

En behandling hos oss är alltid avvägd och anpassad utifrån den bedömning som gjorts efter genomförd utredning. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Några exempel på program vi erbjuder är:

  • Riskbruksprogram
  • Beroendebehandling grupp/individuell
  • Återfallsprevention

Previct Alcohol

Previct är ett medicintekniskt hjälpmedel vid beroendebehandling som kan ingå som ett komplement i vår öppenvårdsbehandling.

Produkten består av en liten alkomätare, en mobilapp och en webbaserad vårdportal som hanteras av din behandlande terapeut.

Med Previct får terapeuten unik och relevant information om klientens situation utanför behandlingsrummet vilket möjliggör en förstärkt behandling. Vid användning av Previct lägger vi stor vikt vid att klienten upplever verktyget som ett stödjande inslag i behandlingen snarare än en kontrollfunktion.
Mer info om Previct Alcohol finner du här.


Är du i behov av stöd?