Våra medarbetare

Camilla Sandberg

Verksamhetsansvarig

Ansvarig för FBE Konsults löpande verksamhet och leveransen av våra tjänster.
Kundansvarig inom området arbetsgivarstöd samt behandling.
Behöver er organisation stöd och hjälp i arbetet med kunskapshöjning/vägledning inom ert drogförebyggande arbete eller är ni i behov av råd och stöd kring ett individärende? Välkommen att kontakta Camilla.

Camilla är utbildad sociolog och dipl. alkohol- och drogterapeut med ADDIS-certifiering och bred vidareutbildning inom beroendeområdet. Har sedan 2018 arbetat på FBE konsult.

camilla@fbekonsult.se
090-71 01 06


Markus Axelsson

Behandlingsansvarig terapeut

Ansvarig för våra behandlingsprogram och kvalitetsarbetet inom behandlingsteamet.

Arbetar kliniskt som alkohol- och drogterapeut med utredningar, behandlingsprogram och anhörigstöd. Har du frågor om våra behandlingsprogram? Välkommen att kontakta Markus.

Markus är dipl. alkohol- och drogterapeut med ADDIS-certifiering och bred vidareutbildning inom beroendeområdet. Har sedan 2013 arbetat på FBE konsult.

markus@fbekonsult.se
090- 71 01 07


Helena Lindgren

Kundansvarig i behandling

Har du som chef /HR behov av råd och stöd i ett individärende, eller önskar boka in en utredning eller rehabiliteringsinsats?

Välkommen att kontakta Helena.

Helena är utbildad socionom med vidareutbildning inom beroendeområdet och har sedan 2011 arbetat på FBE Konsult. Ägare av företaget sedan 2016. 

helena@fbekonsult.se
090-71 01 08


Magnus Lindqvist

Alkohol- och drogterapeut 

Arbetar med utredningar, behandlingsprogram och anhörigstöd. Finns primärt på vårt kontor i Umeå men även vid behov i Örnsköldsvik.

Magnus är utbildad alkohol- och drogterapeut och har en lång erfarenhet av att stötta och hjälpa människor i förändringsprocesser. 

magnus@fbekonsult.se
070- 635 10 89


David Lundberg

Alkohol- och drogterapeut

Vår senaste stjärna som efter många år som uppskattad konsult nu är anställd på FBE sedan februari 2024. 
Finns primärt på vårt kontor i Skellefteå eller på uppdrag norrut utifrån kundernas behov.

Utbildad alkohol- och drogterapeut med ADDIS-certifiering och lång erfarenhet inom området. Arbetar med utredning, behandling och anhörigstöd. 

david@fbekonsult.se 
070- 635 00 74

Samarbetspartners:

Läkarmottagningen Hjortronet, läkartjänster och provtagning I Umeå. 

Falck, företagshälsa Örnsköldsvik

Care of Nord, företagshälsa Skellefteå

Kirunahälsan, företagshälsa i Kiruna

European Drug Testing Service EDTS, drogtester i arbetslivet

Lindalen/Linnéagården, internatbehandling, Forsa

In-sikt kunskap & terapipartner, öppenvårdsbehandling Norrköping