Våra medarbetare

Charlotte Linder

Organisationskonsult

Ansvarar för våra drogförebyggande tjänster med fokus på utbildning. Charlotte är socionom med lång erfarenhet från beroendevård, ledarskap och verksamhetsutveckling.

Behöver din organisation stöd och hjälp i arbetet med kunskapshöjning eller vägledning inom det drogförebyggande området, översyn av styrdokument och rutiner eller funderar ni på att införa slumpmässiga drogtester? 

Då är Charlotte rätt person att vända sig till. 

charlotte@fbekonsult.se

tel. 090-71 01 07

Helena Lindgren

Kundansvarig inom behandling

Kundansvarig i våra utredningsinsatser och behandlingsprogram. Helena är socionom och har sedan 2011 arbetat på FBE Konsult med stöd och utbildningsinsatser till chefer. Ägare av företaget.

Har du som chef /HR behov av råd och stöd i ett individärende, eller önskar boka in en utredning eller rehabiliteringsinsats? Då kontaktar du Helena. 

helena@fbekonsult.se

090-71 01 08

Camilla Sandberg

Behandlingsansvarig terapeut

Diplomerad alkohol- och drogterapeut. Sedan 2018 har hon arbetat som behandlingsansvarig terapeut vid FBE Konsult . 

Camilla utför utredningar, behandlingsprogram och anhörigstöd i Skellefteå och Umeå.  Samt ansvarar för behandlingsteamets kvalitetsarbete.

Har du övergripande frågor om våra behandlingsprogram, kontakta Camilla.

camilla@fbekonsult.se

090-71 01 06


Markus Axelsson

Behandlade terapeut

Diplomerad alkohol- och drogterapeut och har sedan 2013 arbetat som terapeut vid FBE Konsult.

Markus utför utredande och behandlande insatser samt anhörigstöd i Umeå och hos vår partner Falck i Örnsköldsvik. 

Önskar du kontakt med Markus så finns han att nå här:

markus@fbekonsult.se

070- 679 33 79

Britta From

Föräldraledig 2023

 

Konsulter:


Folke B. Eriksson

Dipl. alkohol- och drogterapeut.
Utför utredningar och behandlingsuppdrag i Umeå.


David Lundberg

Dipl. alkohol- och drogterapeut. 
Utför utredningar och behandlingsuppdrag i Skellefteå/Umeå.