Behandling

Vi erbjuder strukturerade behandlingsprogram vid skadligt bruk och beroende av alkohol, narkotika och spel, samt anhörigstöd till närstående.

Matchning av rätt insats utifrån individens behov och förutsättningar är en självklarhet för oss, och en framgångsfaktor för ett gott resultat.Är du i behov av stöd?