Nu samarbetar vi med Kirunahälsan

15.04.2024

Vi är så väldigt glada att nu kunna berätta att vi ingått ett samarbete med Kirunahälsan. 🌱
Så här skriver Kirunahälsans VD Cecilia Strandenhed om detta:

Att hjälpa människor ur ett beroende och skadligt bruk av alkohol, droger eller spel är en vinst för hela samhället, individer, anhöriga och arbetsgivare.🌻

Kirunahälsan kan nu tack vare samarbetet med FBE Konsult hjälpa till med skadligt bruk och beroende i en helhetslösning. Detta är ett tjänsteområde i linje med visionen "Att göra verklig skillnad" - i det samhälle vi lever och verkar i. Kirunahälsan har möjlighet att hjälpa i hela skedet; från tidiga signaler till utredning och behandling. 🍃
FBE Konsults 30-åriga erfarenhet inom området, evidensbaserade metoder och seniora beroendeterapeuter gör att Kirunahälsan kan fortsätta säkerställa hög kvalité även inom detta område.

Exempel på tjänster inom samarbetet:

▶️ Ledarstöd
▶️ Utredning skadligt bruk och beroende
▶️ Behandling
▶️ Anhörigstöd
▶️ Förebyggande utbildning chef/medarbetare
▶️ Provtagning
▶️ Upprätta/revidera drogpolicy
▶️ Previct som del i behandling (medicinskt-tekniskt mätinstrument för alkohol och droger)

Tillsammans får vi nu möjlighet att i Kirunaregionen verka för en sund arbetsmiljö, fri från alkohol, droger och spel. 🌼
För att finnas tillgängliga för kunder och samarbetspartners har vi nu även öppnat en mottagning för samtalsbehandling i Kiruna, där man finner oss på Kaserngatan 14.

På bilden ovan syns Camilla Sandberg, verksamhetsansvarig FBE Konsult och Cecilia Strandenhed, VD på Kirunahälsan.