Nyhet: Stödjande samtal vid psykisk ohälsa

23.05.2024


Nu breddar vi vår samtalsbehandling och står redo att hjälpa er att hantera utmaningarna kring psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Med vår nya satsning vill vara med och bidra till en mer välmående arbetsplats för alla. 

Genom att välja FBE Konsult för din organisation får ni tillgång till: 

Lång erfarenhet och specialistkompetens: Med över tre decennier av dedikerat arbete inom psykisk ohälsa, skadligt bruk och beroende är vi en pålitlig och erfaren partner som kan erbjuda skräddarsydda lösningar för alla era behov. På FBE Konsult har vi en helhetssyn vad gäller hälsa, vilket innebär att vi inte bara fokuserar på att hantera psykisk ohälsa, utan också tar ett holistiskt tillvägagångssätt för att identifiera och hantera andra relaterade faktorer såsom skadligt bruk och beroende. Genom att ha även ha "glasögon" för att uppmärksamma skadligt bruk och beroende kan vi vara alerta och snabbt identifiera varningssignaler inom detta område. Därför är vår specialistkompetens en stor fördel för er när det kommer till att tidigt upptäcka och adressera potentiella problem. 

Snabb och effektiv support: Vi förstår att varje dag, varje timme och varje minut räknas när det gäller att stödja medarbetare i behov av hjälp. Vad som gör oss unika är vår expertis och vår förmåga att erbjuda snabb support, så att du och dina medarbetare kan få den hjälp ni behöver när ni behöver den som mest. 

Helhetsperspektiv och individuellt stöd: Vi arbetar med en holistisk syn på hälsa och välbefinnande och våra lösningar är anpassade för att möta individuella behov och utmaningar. Tillsammans med en av våra samtalsterapeuter/beteendevetare erbjuder vi ett första samtal där vi lyssnar in medarbetarens behov för att därefter se hur vi tillsammans kan gå vidare. 

Exempel på ohälsa (utöver skadligt bruk och beroende) där vi nu kan erbjuda stöd:

  • Stress
  • Ångest 
  • Nedstämdhet 
  • Utmattning 
  • Krishantering 
  • Trauma 
  • Konflikthantering 
  • Relationsproblem

    Vi erbjuder en kombination av beprövade metoder såsom Kognitiv Beteendeterapi (KBT), Motiverande samtal (MI), samt Stress & Traumamodellen. Dessutom har vi har alltid arbetsgivarperspektivet med oss i alla våra uppdrag.


💡 💡 Introduktionspris gäller 1 juni - 31 augusti. 💡💡

Ring 090-71 01 10 alt kontakta oss via info@fbekonsult.se om du vill veta mer.