Besök av Umeå kommun Näringsliv

15.09.2023


Som företag med fokus på arbetsmiljö är det fantastiskt kul att få prata hållbarhet och vikten av tidiga insatser inom arbetslivet, oavsett storlek på företag eller organisation. Idag behöver arbetsgivare lägga ett större fokus på mjuka värden för att attrahera medarbetare, något våra besökare från Umeås näringsliv håller med om. 

Stort tack till Umeå kommun Näringsliv som besökte oss igår och som aktivt jobbar för att lyfta och skapa nätverk för företagare i Umeå där vi tillsammans kan göra skillnad och få synliggöra vår kompetens. 

Om du som arbetsgivare vill veta mer hur vi jobbar förebyggande i frågor som rör ohälsa kopplat till alkohol, droger och spel, hör av dig till oss så kommer även vi på ett besök.