Vi välkomnar Holmen trävaror som serviceavtalskund

15.09.2023

2023 valde Holmen Trävaror att teckna serviceavtal med oss på FBE Konsult. Avtalet innebär ett löpande stöd i det förebyggande arbetet för chef, ledare och HR samt anonym rådgivning till samtliga medarbetare i frågor som rör alkohol och drogrelaterad problematik. I avtalet ingår även årlig kompetenshöjning och deltagande i vårt omtyckta kundseminarium.

Holmen Trävaror här även valt att samarbeta med oss på FBE Konsult gällande slumpmässig provtagning och vi ser fram emot ett givande samarbete.