Aktuellt hos oss:


Den 18/10 hittar ni organisationskonsult Charlotte samt behandlingsansvarig Camilla på arbetsmiljödagen där temat är frisknärvaro. Vi ser fram emot intressanta föreläsare och att möta er som är intresserade av att veta hur vi jobbar både förebyggande men även behandlande med ohälsa kopplat till alkohol, droger och spel.

2023 valde Holmen Trävaror att teckna serviceavtal med oss på FBE Konsult. Avtalet innebär ett löpande stöd i det förebyggande arbetet för chef, ledare och HR samt anonym rådgivning till samtliga medarbetare i frågor som rör alkohol och drogrelaterad problematik. I avtalet ingår även årlig kompetenshöjning och deltagande i vårt omtyckta...

Som företag med fokus på arbetsmiljö är det fantastiskt kul att få prata hållbarhet och vikten av tidiga insatser inom arbetslivet, oavsett storlek på företag eller organisation. Idag behöver arbetsgivare lägga ett större fokus på mjuka värden för att attrahera medarbetare, något våra besökare från Umeås näringsliv håller med om.

Visste du att skadligt bruk kan ligga bakom korttidsfrånvaro och förändrad arbetsprestation? Ökad kunskap, tydliga styrdokument och trygga chefer skapar en säker och hållbar arbetsmiljö.